28.06.2022.


 Ir saņemts studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācijas ekspertu atzinums.

 

No 15. līdz 17. martam RTA notika Inženieru fakultātes studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācijas ekspertu vizīte. Minētajā virzienā tiek īstenota arī projekta ietvaros izstrādāta kopīgā doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas”.

2022.gada 9.jūnijā ir saņemts studiju virziena novērtēšanas ekspertu gala atzinums, kas kopumā ir pozitīvs. Kā doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” stipro pusi eksperti ir atzīmējuši, ka tā ir konkurētspējīga augsto tehnoloģiju disciplīna, kas ir aktuāla potenciāli komercializējamiem spēcīgiem pētījumiem. Studiju programma atbilst studiju virzienam un ir veidota saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem, programmai ir mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, savukārt mācībspēkiem ir augsta kvalifikācija, tai skaitā arī praktiskā pieredze nozarē.

Ir paredzēts, ka AIC studiju kvalitātes komisijas sēde tiks organizēta līdz 2022.gada septembra beigām, kuras laikā tiks pieņemts gala lēmums par RTA  Inženieru fakultātes studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditāciju.


 Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.