2021.gada 21.aprīļī tika saņemts AIKA lēmums par licences piešķiršanu studiju programmai.


Studiju programmas saturs

 Studiju programmas pilna laika studiju plānojums

 Full time study program planning