Aktualitātes

08.09.2022. Projekts tuvojas noslēgumam

28.06.2022. Ir saņemts studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācijas ekspertu atzinums.

30.03.2022. Studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācijas ekspertu vizīte. Kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” prezentācija pasaules izglītības izstādē Bulgārijā.

27.12.2021. Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Darbs pie doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” aprobācijas.

10.09.2021. Jaunais studiju gads ir sācies

15.06.2021. Licencēta jaunā kopīgā doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas”

19.03.2021. Aktivitātes RTA projekta ietvaros

11.12.2020. Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” tika veikta studiju procesa aprobācija

02.09.2020. Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” uzsāk studijas pirmie studenti

15.05.2020. Ir licencēta akadēmiskā bakalaura studiju programma "Biznesa vadība"

12.02.2020. Turpinās darbs projektā

04.10.2019. RTA notika projekta ekspertu darba grupas sapulce par doktora studiju programmu „Lāzertehnoloģijas”

23.08.2019. Top jauna akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”

08.04.2019. Uzsākta ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”