Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” projekts


Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" un "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības"


Projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/016
Projekta darbības laiks:  01.04.2019 - 31.03.2022
Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds