2020.gada 25.martā tika saņemts AIKA lēmums par licences piešķiršanu studiju programmai.

Studiju programmas saturs

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” studiju kursi

Bachelor's study program “Business management” study courses