12.02.2020.2019. gada rudens semestrī RTA eksperti gatavoja akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” licencēšanas materiālus, kuri 2019. gada 06. decembrī tika iesniegti Augstākās Izglītības Kvalitātes Aģentūrā (AIKA) izvērtēšanai. Ir plānots, ka 2020. gada aprīlī tiks saņemts AIKA gala lēmums par minēto jautājumu.

Licences saņemšanas gadījumā 2020.gada pavasara semestrī akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” ietvaros tiks uzsākts studiju process, piedāvājot iespēju pāriet jaunizveidotajā studiju programmā RTA esošās akadēmiskās bakalaura “Vadības zinātne” studentiem.

Uzsākot studiju procesu, 2020. gada pavasara semestra garumā ir plānota studiju programmas aprobācija, projekta ietvaros piesaistot 3 studiju procesa novērtēšanas ekspertus no akadēmiskās, uzņēmējdarbības un studentu vides. Ekspertu atzinumi tiks ņemti vērā, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši ekspertu ziņojumam.