04.10.2019.


RTA notika projekta ekspertu darba grupas sapulce par doktora studiju programmu „Lāzertehnoloģijas”

Kā eksperti studiju programmas satura izstrādē tika iesaistīti RTA Inženieru fakultātes mācībspēki – prof. Edmunds Teirumnieks,  prof. Ļubomirs Lazovs, RAKU prof. Roussi Minev.

4. oktobrī notika projekta ekspertu darba grupas sapulce par doktora studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” konceptuālo saturu, kurā kopā ar projekta ekspertiem piedalījās arī projekta vadības personāls un RTA Inženieru fakultātes pārstāvji – dekāne Ērika Teirumnieka un RTA doktora studiju programmas „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” direktors prof. Artis Teilāns. Klātesošo uzmanībai tika sniegtas prezentācijas par labākajiem piemēriem  lāzertehnoloģiju doktora studiju programmu īstenošanas praksē Eiropas universitātēs. Tika izskatītas ekspertu sagatavotās prezentācijas par īstenotajām doktora studiju programmām Korūnas Universitātē Spānijā (The University of Coruña) un Karlsrūes Tehnoloģiskajā Institūtā Vācijā (Karlsruhe Institute of Technology). Prof. Roussi Minev prezentēja veiktās analīzes rezultātus par kopīgo ietvaru doktora studiju programmu lāzertehnoloģiju jomā realizāciju Eiropā: tika izpētīti doktora studiju programmu veidošanas, strukturēšanas un īstenošanas principi, parādīta RAKU Mehānikas un Ražošanas Inženierijas fakultātē realizētās doktora studiju programmas struktūra un piedāvāta kopīgās RTA un RAKU doktora studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” koncepcija. Sapulces laikā tika apspriesta jaunveidojamās kopīgās doktora studiju programmas struktūra un apjoms, ņemot vērā RTA doktora studiju programmas „Sociotehnisko sistēmu modulēšana” un  RAKU doktora studiju programmu pieredzi.

Plānotais studiju programmas uzsākšanas datums ir 2020. gada 1. septembris, savukārt 2020./2021. studiju gada garumā ir plānota studiju programmas aprobācija, projekta ietvaros piesaistot piecus studiju procesa novērtēšanas ekspertus no Latvijas, Bulgārijas, Vācijas, Lielbritānijas un Serbijas.