10.09.2021.Jaunais studiju gads ir sācies

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir sākušās studijas jaunajā 2021./ 2022. studiju gadā. Kopā šogad RTA  akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” studē 48 studenti, ieskaitot jaunuzņemtos 1.kursa studentus. Šogad no jauna mācības uzsāka 13 pilna laika un 12 nepilna laika studiju programmas “Biznesa vadība” studenti.

Jaunajā studiju gadā ir uzsākta arī RTA un Ruses Angela Kančeva Universitāti (Bulgārija) kopīgi jaunizveidotās doktora programmas “Lāzertehnoloģijas” īstenošana, kurā studijas uzsākuši pirmie 2 doktoranti. Doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas” veidota kā profesionālās bakalaura studiju programmas “Mehatronika” un maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” turpinājums. Doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” absolvējušie iegūs zinātnes doktora grādu mašīnbūvē un mehānikā.  

Pašlaik notiek intensīvs darbs pie studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas. 2021.gada novembrī plānota iesnieguma par  studiju virziena novērtēšanu iesniegšana Augstākās Izglītības Kvalitātes Aģentūrā (AIKA).  Paredzēts, ka doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” aprobācijas novērtēšana notiks līdz 2021.gada beigām.

 

Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.