15.06.2021.Licencēta jaunā kopīgā doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas”

 

2021.gada 21.aprīlī Augstākās Izglītības Kvalitātes Aģentūra piešķīrusi licenci jaunveidotajai kopīgajai doktora studiju programmai “Lāzertehnoloģijas” (studiju programmas direktors profesors Edmunds Teirumnieks), kas izveidota partnerībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti (Bulgārija). Programma tapusi ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.

Doktora studiju mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus augstākās kvalifikācijas speciālistus ar zinātņu doktora grādu zinātniskajam un akadēmiskajam darbam. Kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” realizācijā tiks iesaistīts akadēmiskais personāls pamatā no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Ruses Angela Kančeva Universitātes puses. Tomēr atsevišķu programmas sadaļu docēšanai tiks piesaistīti viesdocētāji no Sofijas Tehniskās universitātes, Mitvaides augstskolas, Āhenas universitātes, kā arī citiem sadarbības partneriem. Programmas apjoms ir 120 KP jeb 180 ECTS pilna laika studijās trīs gadu periodā un nepilna laika studijās četru gadu periodā. Studiju programma tiks īstenota latviešu un angļu valodā. Kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” absolvējušie iegūs zinātnes doktora grādu mašīnbūvē un mehānikā.       

No 2021.gada 6.jūnija studētgribētāji var pieteikties studijām doktora studiju programmā, savukārt programmas īstenošana sāksies 2021. gada rudenī.

Savukārt 2021.gada 9.jūnijā notika RTA bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” iesaistītā akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanu pārbaude. RTA projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/016 veidoto studiju programmu docētāju angļu valodas C1 zināšanu līmenī pārbaudi nodrošina RTA Mūžizglītības centrs. Seši RTA pasniedzēji ir sekmīgi nokārtojuši visas pārbaudījuma daļas, iegūstot C1 svešvalodas prasmes sertifikātus.

 

Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.