15.05.2020.2020.gada 27.februārī akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” AIKA licencēšanas ekspertu vizītes laikā RTA tika organizēta tikšanās ar RTA vadību, administratīvā personāla un studējošo pārstāvjiem, studiju programmas direktoru un projekta vadītāju ar mērķi pārrunāt ar programmas izstrādi un paredzamo realizēšanu saistītos jautājumus un sniegt savu vīziju uz plānoto studiju procesu izstrādātās programmas ietvaros. 2020.gada 25.martā tika saņemts AIKA lēmums par licences piešķiršanu studiju programmai.


Uzsākot studiju procesu, 2020.gada rudens semestra garumā ir plānota akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” aprobācija, projekta ietvaros piesaistot 3 studiju procesa novērtēšanas ekspertus no akadēmiskās, uzņēmējdarbības un studentu vides. Aprobācijas ekspertu atzinumi tiks ņemti vērā, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši ekspertu ziņojumam.

Savukārt kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” izstrādes procesā piesaistītie eksperti ir izstrādājuši studiju programmas konceptuālo saturu, iezīmējot studiju programmas struktūru, apjomu un saturu, ņemot vērā līdzīgo doktora studiju programmu īstenošanas labās prakses piemērus  Korūnas Universitātē Spānijā (The University of Coruña), Karlsrūes Tehnoloģiskajā Institūtā Vācijā (Karlsruhe Institute of Technology), kā arī balstoties uz RTA doktora studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modulēšana” un RAKU doktora studiju programmu īstenošanas pieredzi.

Pavasara sākumā kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” studiju kursu materiālu izstrādes eksperti pabeiguši studiju kursu materiālu izstrādi visos studiju programmā iekļautajos studiju kursos. Līdz 2020.gada maija beigām AIKA tiks iesniegta licencēšanas dokumentu pakete licences piešķiršanai. Licences piešķiršanas gadījumā 2020.gada rudens semestrī šajā studiju programmā ir plānots uzsākt studiju procesu, projekta ietvaros piesaistot 5 studiju procesa novērtēšanas ekspertus no ārzemēm. Aprobācijas process notiks visa 2020./2021. studiju gada laikā.